Fundusze inwestycyjne zamknięte (tzw. FIZ) pozwalają dokładnie dopasować strategię inwestycji do potrzeb. Od otwartych funduszy różnią się konstrukcją. Praca na nich nie wymaga szczegółowej, specjalistycznej wiedzy, choć – oczywiście – inwestor powinien być człowiekiem obeznanym ze światem instrumentów finansowych.

1. Czym wyróżniają się fundusze inwestycyjne zamknięte?

2. Jak to działa?

3. Ryzyko i korzyści

Fundusze inwestycyjne zamknięte nie wiążą się z ograniczeniami charakterystycznymi dla wariantów otwartych.

Czym wyróżniają się fundusze inwestycyjne zamknięte?

Podstawową cechą, która odróżnia fundusze inwestycyjne zamknięte, jest emisja certyfikatów inwestycyjnych w ograniczonej, każdorazowo określonej ilości. Wyceny publikowane są regularnie, najczęściej miesięcznie lub kwartalnie, a same certyfikaty można nabyć w okresach emisji i sprzedać w okresach wykupu. Wyjątkiem są certyfikaty funduszy zamkniętych notowane na giełdzie. Istotną kwestią, która odróżnia inwestycje w fundusze zamknięte od zaangażowania w warianty otwarte, jest minimalna kwota na start. Bardzo rzadko napotkać można ofertę pozwalającą na rozpoczęcie od kwoty niższej niż 10 000 złotych. Pozwala to także na większą elastyczność i szersze możliwości przy stosunkowo stabilnym poziomie zysków. Aktywa funduszy lokowane mogą być w udziałach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w wierzytelnościach czy nieruchomościach.

Jak to działa?

Jak wspomniano już wyżej, certyfikaty można nabyć na dwa sposoby. Pierwszym jest ich zakup podczas emisji na rynku pierwotnym. Druga szansa to rynek wtórny: giełda w przypadku niektórych funduszy lub odkupienie certyfikatów inwestycyjnych od dotychczasowego użytkownika. Wiąże się to z poniesieniem kosztów prowizji maklerskiej. Warto dodać, że certyfikaty mogą być również odsprzedane bezpośrednio do Funduszu w określonym terminie. W procesie ustalenia strategii oraz zweryfikowania dat wykupu pomocne może okazać się doradztwo finansowe.

Ryzyko i korzyści

Ta inwestycja, jak każda, obarczona jest ryzykiem. Niezależnie od tego, czy korzystamy z doradztwa, czy finanse koordynujemy samodzielnie, przed podjęciem decyzji o zakupie należy zapoznać się z dokumentami zawierającymi regulacje odnośnie funkcjonowania funduszy oraz prospektami informacyjnymi. Później wskazane jest bieżące kontrolowanie wycen, komunikatów i sprawozdań FIZ.

Udział funduszy inwestycyjnych zamkniętych w aktywach zgromadzonych na rynku zwiększa się i nic nie wskazuje na to, by dynamiczny rozwój miał być zahamowany.