Na czym polegają fundusze inwestycyjne zamknięte?

Fundusze inwestycyjne zamknięte (tzw. FIZ) pozwalają dokładnie dopasować strategię inwestycji do potrzeb. Od otwartych funduszy różnią się konstrukcją. Praca na nich nie wymaga szczegółowej, specjalistycznej wiedzy, choć – oczywiście – inwestor powinien być człowiekiem obeznanym ze światem instrumentów finansowych.

1. Czym wyróżniają się fundusze inwestycyjne zamknięte?

2. Jak to działa?

3. Ryzyko i korzyści

Fundusze inwestycyjne zamknięte nie wiążą się z ograniczeniami charakterystycznymi dla wariantów otwartych.

Czym wyróżniają się fundusze inwestycyjne zamknięte?

Podstawową cechą, która odróżnia fundusze inwestycyjne zamknięte, jest emisja certyfikatów inwestycyjnych w ograniczonej, każdorazowo określonej ilości. Wyceny publikowane są regularnie, najczęściej miesięcznie lub kwartalnie, a same certyfikaty można nabyć w okresach emisji i sprzedać w okresach wykupu. Wyjątkiem są certyfikaty funduszy zamkniętych notowane na giełdzie. Istotną kwestią, która odróżnia inwestycje w fundusze zamknięte od zaangażowania w warianty otwarte, jest minimalna kwota na start. Bardzo rzadko napotkać można ofertę pozwalającą na rozpoczęcie od kwoty niższej niż 10 000 złotych. Pozwala to także na większą elastyczność i szersze możliwości przy stosunkowo stabilnym poziomie zysków. Aktywa funduszy lokowane mogą być w udziałach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w wierzytelnościach czy nieruchomościach.

Jak to działa?

Jak wspomniano już wyżej, certyfikaty można nabyć na dwa sposoby. Pierwszym jest ich zakup podczas emisji na rynku pierwotnym. Druga szansa to rynek wtórny: giełda w przypadku niektórych funduszy lub odkupienie certyfikatów inwestycyjnych od dotychczasowego użytkownika. Wiąże się to z poniesieniem kosztów prowizji maklerskiej. Warto dodać, że certyfikaty mogą być również odsprzedane bezpośrednio do Funduszu w określonym terminie. W procesie ustalenia strategii oraz zweryfikowania dat wykupu pomocne może okazać się doradztwo finansowe.

Ryzyko i korzyści

Ta inwestycja, jak każda, obarczona jest ryzykiem. Niezależnie od tego, czy korzystamy z doradztwa, czy finanse koordynujemy samodzielnie, przed podjęciem decyzji o zakupie należy zapoznać się z dokumentami zawierającymi regulacje odnośnie funkcjonowania funduszy oraz prospektami informacyjnymi. Później wskazane jest bieżące kontrolowanie wycen, komunikatów i sprawozdań FIZ.

Udział funduszy inwestycyjnych zamkniętych w aktywach zgromadzonych na rynku zwiększa się i nic nie wskazuje na to, by dynamiczny rozwój miał być zahamowany.