Kupno mieszkania i zaciągnięcie kredytu hipotecznego to często jedne z najważniejszych decyzji w życiu. Nic dziwnego, że oprócz radości i ekscytacji mogą wywoływać pewien poziom stresu. Aby skrócić czas trwania procedury kredytowej i zmniejszyć podenerwowanie towarzyszące wizycie w banku, warto zawczasu zadbać o dokumenty do kredytu hipotecznego. Odpowiednie przygotowanie zagwarantuje, że cała procedura będzie przyjemnym i bezstresowym przeżyciem.

Osoba, która zamierza ubiegać się o kredyt hipoteczny, powinna przygotować się na zgromadzenie dokumentów z trzech grup: ogólnej, dotyczącej nabywanej nieruchomości i dotyczącej weryfikacji zdolności kredytowej. Poniżej omówiona zostanie każda z nich.

Kredyt hipoteczny – dokumenty ogólne

Do grupy dokumentów ogólnych zalicza się dokumenty, które potwierdzają dane osobowe kredytobiorcy lub wszystkich współkredytobiorców. Są nimi:

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument tożsamości (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa),
 • wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny (wg wzoru wymaganego przez bank).

W przypadku małżonka, który posiada podpisaną intercyzę, niezbędny będzie również akt notarialny, który potwierdzi rozdzielność majątkową.

Nieruchomość – dokumenty do kredytu hipotecznego

Wykaz dokumentów będzie różnił się w zależności od tego, czy kredytobiorca decyduje się na zakup mieszkania na rynku wtórnym, czy też na pierwotnym.

Do uzyskania kredytu na zakup mieszkania z rynku wtórnego potrzebne będą:

 • odpis z księgi wieczystej (lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie sprzedającego do lokalu spółdzielczego,
 • akt notarialny sprzedaży bądź umowa przedwstępna,
 • w przypadku kupna mieszkania obciążonego hipoteką wymagana będzie również informacja o wysokości salda do spłaty – pobierana jest w banku, w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny przez sprzedającego,
 • kosztorys remontu mieszkania (jeżeli jest przewidziany).

Do wniosku o kredyt hipoteczny na mieszkanie od dewelopera należy dołączyć:

 • odpis z księgi wieczystej lokalu lub nieruchomości, z której mieszkanie zostanie wyodrębnione,
 • umowę przedwstępną na zakup mieszkania od dewelopera lub akt notarialny sprzedaży,
 • dane rejestrowe dewelopera,
 • promesę z banku (w przypadku, gdy deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa są obciążeni hipoteką),
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie przyjęcia budynku (tylko w sytuacji, gdy budowa została ukończona).

Dokumenty do kredytu hipotecznego – weryfikacja zdolności kredytowej

Do tej grupy zalicza się dokumenty potwierdzające zdolność kredytobiorcy do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Należą do nich:

 • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę zaświadczenie o źródle i wysokości osiąganych dochodów, umowa o pracę,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – wypis z KRS, NIP, REGON, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami dla ZUS-u oraz z podatkami dla urzędu skarbowego (zwykle za ostatnie 6 miesięcy) oraz dodatkowe dokumenty rozliczeniowe, zależne od sposobu rozliczania z urzędem skarbowym,
 • dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło: zaświadczenie o źródle i wysokości osiąganych dochodów, deklaracja PIT za ostatnie 12 miesięcy.

Kupno mieszkania – formalności dodatkowe

Oprócz zadbania o zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto sprawdzić swoją historię kredytową w BIK oraz obliczyć swoją zdolność kredytową przy pomocy ogólnodostępnych kalkulatorów zdolności kredytowej. Może to mieć wpływ na uzyskanie kredytu hipotecznego na lepszych warunkach. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu „Korzystniejsze warunki kredytu hipotecznego – sprawdź, jak je uzyskać”.

Szukasz swojego lokum? Przejdź sprawnie przez proces zakupu mieszkania krok po kroku. Sprawdź narzędzie Navidom!