Sposobów na inwestowanie, zwiększenie poziomu swoich oszczędności lub po prostu uchronienie pieniędzy od postępującej inflacji, zmniejszającej ich wartość, można realizować za pośrednictwem całego wachlarza metod i instrumentów finansowych.

Jedną z możliwości jest inwestowanie w surowce – najstarsza metoda inwestycji, jaką znamy. Inwestowanie w surowce ma swoją specyfikę. Przede wszystkim w przeciwieństwie do rynku handlu walutami lub klasycznej giełdy, jak np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jest to inwestowanie długoterminowe, co często łączy się z dużymi zyskami.

Pierwszym krokiem do inwestowania w CFD na surowce jest założenie konta maklerskiego. Wyboru ten jest dość istotny. Wynika to nie tylko z faktu różnic w wysokościach stóp prowizji maklerskich, co również ze względu na czynniki takie, jak płynność funkcjonowania platformy inwestycyjnej, dodatkowe materiały edukacyjne i pomoc dla inwestora. W tym aspekcie jedno z lepszych rozwiązań proponowane jest przez dom maklerski X-Trade Brokers (informacje o surowcach: www.xtb.com/pl/surowce-kb). Inwestowanie w CFD na surowce za pomocą konta w XTB niesie ze sobą wiele korzyści.

Lewarowanie – duży potencjał i ryzyko

Po pierwsze, mamy możliwość inwestowania w aż 21 instrumentów pochodnych na surowce. Możemy również skorzystać z dźwigni o stosunku aż 1:100. Interesującymi cechami XTB są również stosunkowo niskie spready (np. od 0.3 na złocie), czy brak punktów swapowych na większości instrumentów. Należy jednak pamiętać, że inwestycje w instrumenty lewarowane cechują się wysokim ryzykiem. Dodatkowo, bezapelacyjną korzyścią XTB jest proponowana przez brokera intuicyjna w użytkowaniu platforma i wygodny system obserwowania notowań. Pikanterii ofercie dodaje również fakt, że nie musimy posiadać dużego kapitału, aby rozpocząć inwestowania w surowce.

Po wyborze brokera następnym krokiem jest oczywiście wybór odpowiedniego surowca do inwestycji. W myśl podstawowych, sprawdzonych zasad dywersyfikacji kapitału, nie należy koncentrować swojej uwagi na wyłącznie na inwestycji w jeden surowiec. Optymalną sytuacją dla naszego portfela inwestycyjnego jest rozproszenie inwestycji – inwestowanie w kilka surowców może sprawić, że spadek wartości jednej inwestycji nie przekreśli całościowego zysku ze wszystkich inwestycji. Interesującymi surowcami do inwestycji mogą być przede wszystkim surowce energetyczne (np. ropa i gaz ziemny), ale także metale przemysłowe (np. miedź). Popyt na surowce energetyczne prawdopodobnie będzie rósł również w 2018 roku, co może stanowić dobrą propozycję inwestycyjną. Warto obserwować również metale szlachetne – złoto, srebro, pallad i platynę – gdyż powszechnie uważa się je za również interesujący segment surowców pod względem inwestycyjnym.

Broker Forex i CFD