Ochrona przeciwpożarowa szybów dźwigowych i transportowych

Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku należy podczas budowy ściśle przestrzegać wszystkich przepisów prawa budowlanego. Szczególnie ważne są wymagania dla dróg ewakuacyjnych oraz szybów dźwigowych, które przechodzą przez wiele stref pożarowych.

Trzeba wiedzieć, że elementy oddzielające szyby od sąsiadujących pomieszczeń, czy klatek schodowych muszą mieć określoną odporność ogniową. Takie wymaganie obejmuje zarówno windy osobowe, jak i towarowe, a także przenośniki taśmowe stosowane np. w budynkach przemysłowych.

Jak powinna być zabezpieczona winda na wypadek pożaru?

Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie pożaru nie należy używać wind poza wyznaczonymi i specjalnie zbudowanymi dźwigami ewakuacyjnymi. Same dźwigi oraz szyby, w których się znajdują powinny być zbudowane z materiałów o odpowiedniej klasie ognioodporności. Ściany ogniowe, które otaczają szyb windowy mogą być wykonane z płyt silikatowo-cementowych. Są one niepalne i odporne na wilgoć oraz mają wysoką klasę ognioodporności. Oznacza to, że przez wystarczająco długi czasu zachowują swoje właściwości odnośnie nośności, szczelności oraz izolacyjności termicznej. Dzięki temu prawidłowo wykonana ściana ogniowa zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i toksycznych oparów oraz wysokich temperatur do innych stref pożarowych. 

Windy ewakuacyjne

Obecnie na świecie windy ewakuacyjne są montowane w bardzo wysokich budynkach, aby przyspieszyć ewakuację ludzi w różnych sytuacjach zagrożenia np. w czasie pożaru. Takie windy powinny być zbudowane z materiałów niepalnych. Również sam szyb windy musi być wykonany jako ściana ogniowa o odpowiedniej klasie ognioodporności. Bardzo ważne jest także prawidłowe wykonanie drzwi przystankowych, aby zapewniały one odpowiednią szczelność i odporność na działanie ognia. Bezpieczeństwo w windzie ewakuacyjnej zależy też od zapewnienia dobrego systemu oddymiania oraz zasilania i oświetlenia awaryjnego.