Inwestycja w condohotel

Niskie oprocentowanie tradycyjnych, terminowych lokat bankowych powoduje, że inwestorzy poszukują innych form inwestowania posiadanego kapitału, ale przy ograniczonym ryzyku. Taką inwestycją może być condohotel na wynajem. Czy rzeczywiście można go postrzegać jako alternatywę dla bankowej lokaty?

Opłacalność inwestycji w condohotel

W przypadku inwestycji w condohotele, inwestor nabywając apartament czy pokój w obiekcie hotelowym staje się właścicielem niewielkiej części takiego budynku, ale nie zarządza nim osobiście, tylko oddaje tą funkcję operatorowi condohotelu. Korzystanie z prawa własności nieruchomości, jakie należne jest inwestorowi, jest w przypadku condohoteli znacznie ograniczone.

Ryzyko związane z inwestycją w condohotel musi być brane pod uwagę przy decydowaniu się na taką formę inwestowania posiadanych, wolnych środków finansowych.

Aby móc zainwestować w condohotel na wynajem inwestor musi dysponować stosunkowo pokaźną kwotą nadwyżki finansowej. Musi też przystąpić z wielką rozwagą i ostrożnością do wyboru obiektu hotelowego, w którym kupi condohotel.

Lion`s House oraz Home Broker w 2012 roku oceniali, że rok ten przynosi wzrost popularności strategii inwestycyjnej polegającej na zakupie pokoju hotelowego w wakacyjnym kurorcie. Sprzyjają temu złe nastroje na giełdzie i wysoka inflacja, która skutecznie redukuje zyski, jakie klienci wypracowują na terminowych lokatach bankowych. Doradcy inwestycyjni wskazywali, że w przypadku condohoteli inwestor zawiera z firmą zarządzającą wieloletnią umowę najmu, która zakłada przychody dla właściciela „pokoju w hotelu” na poziomie 6-10 proc. wartości nieruchomości rocznie. To znacznie więcej, niż w przypadku lokat bankowych czy obligacji, zwłaszcza w 2015 roku, kiedy oprocentowanie takich produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych jest bardzo niskie – wynosi średnio 2-3 proc.

Być może zysk gwarantowany na poziomie 6 proc. nie jest bardzo wysoki, zwłaszcza w porównaniu z potencjalnymi zyskami z inwestycji w giełdę czy w fundusze inwestycyjne, ale jest stały. W przypadku condohoteli przy zawarciu długoterminowej umowy ich najmu przez operatora systemu, właściciel w praktyce nie ponosi ryzyka braku zainteresowania najmem swojego lokalu. O takie kwestie dba zarządzający obiektem condohotelu.

W pierwszych latach posiadania condohotelu i w pierwszym okresie trwania takiej inwestycji, stopa zwrotu jest stosunkowo niewielka, ale później przychody są dzielone pomiędzy właścicieli poszczególnych condohoteli oraz wyspecjalizowaną firmę będącą operatorem zarządzającym obiektem. Skala zysków uzależniona jest wówczas od umiejętności sprzedażowych i marketingowych operatora condohotelu. Jeśli zapewni on pełne obłożenie obiektu i należącego do inwestora apartamentu, wszyscy będą na tym zarabiać. Istotna jest lokalizacja condohotelu i warunki pogodowe.

Inwestor powinien wiedzieć także i o tym, że oprócz zysków z najmu condohotelu, może również korzystać na wzroście wartości posiadanej nieruchomości w dłuższym okresie czasy. Spadki cen nieruchomości są już najprawdopodobniej za nami, dlatego inwestycje w w nie znów zaczynają być opłacalne. Duże znaczenie dla inwestora condohotelu może mieć i to, że zyskuje miejsce, w którym może w dogodnym dla siebie terminie spędzać wakacje całą rodziną, w najbardziej komfortowych warunkach.

Gdzie inwestować? Lokalizacja condohotelu

Lokalizacja obiektu musi być na tyle atrakcyjna, aby nie pojawiły się problemy ze znalezieniem osób chętnych do wynajmowania takich lokali. Budowa condohotelu w miejscowości o dużych walorach turystycznych ma sens, ale już w przypadku, gdy istnieje w niej wiele hoteli, moteli, pensjonatów i kwater prywatnych powoduje, że potencjalne zainteresowanie wynajęciem condohoteli zdecydowanie spada. Najlepiej zlokalizować condohotel tam, gdzie turystyka nie ma charakteru sezonowego, a podróżni przyjeżdżają przez cały rok. Pożądani są nie tylko turyści krajowi, ale przede wszystkim bogaci turyści zagraniczni, którzy poszukują komfortowych warunków wypoczynku w danym miejscu, a taki standard jak najbardziej może im zapewnić dobry condohotel.

Polscy inwestorzy mogą dziś inwestować nie tylko za granicą w condohotele, gdzie tego rodzaju obiekty są mocno rozwinięte, ale również i w polskich kurortach turystycznych. W naszym kraju systematycznie wzrasta liczba projektów condohoteli, co otwiera drogę do inwestowania w nie.

Zarabianie na wynajmowaniu

Porównanie inwestycji w condohotel na wynajem i mieszkania na najem prywatny pokazuje, że lepszą formą inwestowania posiadanego kapitału z nastawieniem na szybki i stały zysk o określonej wysokości, jest pierwsza ze wskazanych opcji. Inwestor inwestuje co najmniej kilkaset złotych w obiekt condohotelu, a następnie podpisuje długoterminową umowę o zarządzanie obiektem z daną firmą wyspecjalizowaną w takich usługach. Oddaje zarządzanie condohotelem w ręce ekspertów, przekazując jednocześnie im zobowiązania dotyczące poszukiwania osób i podmiotów chcących wynajmować condohotele. W przypadku najmu prywatnego to właściciel mieszkania musi sam poszukać najemców i dbać o to, aby przez cały rok lub jego większą część, mieszkanie rzeczywiście było wynajmowane. Tylko wtedy zapewni sobie zyski z inwestycji w nieruchomość. W odniesieniu do condohotelu jest to dużo prostsze. To operatorowi zależy, aby był on wynajmowany i stale miał on obłożenie. Właściciel condohotelu opłaca jedynie podatek od nieruchomości i dochodów.

Podsumowanie

Inwestycja w condohotel na wynajem może być alternatywą dla lokaty bankowej, o ile inwestor jest gotów na zamrożenie posiadanego kapitału w długim okresie czasu. Nie będzie on mógł upłynnić inwestycji, jeśli zajdzie taka konieczność w krótkim czasie, jak ma to miejsce w przypadku lokaty bankowej, gdzie wystarczy zerwać umowę z bankiem i odzyskać co najmniej wpłaconą kwotę kapitału i część odsetek. Condohotele przynoszą nieco większe zyski niż lokaty terminowe, ale podobnie jak przy depozytach bankowych, podlegają one opodatkowaniu.