Gdzie zgłosić nielegalne pompowanie szamba?
Gdzie zgłosić nielegalne pompowanie szamba?

Gdzie zgłosić nielegalne pompowanie szamba?

Gdzie zgłosić nielegalne pompowanie szamba?

W Polsce, jak w każdym innym kraju, istnieją przepisy regulujące sposób usuwania i transportu nieczystości ciekłych, takich jak szambo. Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy przestrzegają tych przepisów i nielegalnie pompują szamba, co stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego. Jeśli jesteś świadkiem takiego nielegalnego działania, istnieje kilka miejsc, gdzie możesz zgłosić ten problem.

1. Straż Graniczna

Straż Graniczna jest odpowiedzialna za ochronę granic Polski, ale ma również uprawnienia do ścigania przestępstw związanych z ochroną środowiska. Jeśli podejrzewasz, że ktoś nielegalnie pompuje szambo w pobliżu granicy, możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem Straży Granicznej i zgłosić ten incydent. Podaj dokładne informacje dotyczące miejsca, daty i godziny, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich działań.

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) jest organem administracji publicznej odpowiedzialnym za nadzór nad ochroną środowiska na terenie danego województwa. Jeśli podejrzewasz, że szambo jest nielegalnie pompowane w Twojej okolicy, możesz skontaktować się z lokalnym WIOŚ i zgłosić ten problem. Przedstaw im wszystkie dostępne informacje, takie jak adres, nazwa firmy (jeśli jest znana) i dowody na nielegalne działanie.

3. Policja

Policja ma uprawnienia do ścigania przestępstw i wykroczeń, w tym nielegalnego pompowania szamba. Jeśli jesteś świadkiem takiego działania lub masz informacje na ten temat, możesz zgłosić to lokalnej jednostce policji. Przedstaw im wszystkie dostępne informacje i udostępnij dowody, które posiadasz, aby pomóc im w prowadzeniu śledztwa.

4. Urząd Gminy lub Miasta

Urząd Gminy lub Miasta jest miejscem, gdzie można zgłosić różne problemy związane z lokalnym środowiskiem. Jeśli podejrzewasz, że szambo jest nielegalnie pompowane w Twojej okolicy, możesz zgłosić ten problem do odpowiedniego urzędu. Przedstaw im wszystkie dostępne informacje i udostępnij dowody, aby umożliwić im podjęcie działań.

5. Straż Miejska

Straż Miejska jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w miastach i gminach. Jeśli podejrzewasz, że szambo jest nielegalnie pompowane w Twojej okolicy, możesz skontaktować się ze Strażą Miejską i zgłosić ten problem. Przedstaw im wszystkie dostępne informacje i udostępnij dowody, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich działań.

Nielegalne pompowanie szamba jest poważnym naruszeniem przepisów i może prowadzić do poważnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia publicznego. Dlatego ważne jest, aby zgłaszać takie przypadki odpowiednim organom, które mają uprawnienia do podjęcia działań. Pamiętaj, że im więcej informacji dostarczysz, tym łatwiej będzie im podjąć odpowiednie środki.

Wezwanie do działania: Zgłoś nielegalne pompowanie szamba!

Link do zgłoszenia: https://www.e-stancja.pl/