Condohotel

Inwestowanie zawsze wiąże się z pewnym poziomem ryzyka, które wzrasta wraz z poziomem potencjalnego zysku, który stanie się w określonym czasookresie udziałem inwestora. Generalnie, prowadzenie inwestycji polega na korzystaniu z posiadanego majątku trwałego – rzeczowego i finansowego, celem ich pomnożenia. Czy zakup condohotelu, jako swoistej condoinwestycji może być postrzegany jako alternatywna forma inwestowania kapitału?

Poziom ryzyka condoinwestycji

Inwestować można  na szereg różnych sposobów. Najbezpieczniej jest oszczędzać na lokatach terminowych w bankach, gdzie kapitał powierzony instytucji finansowej jest gwarantowany klientowi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nawet w obliczu problemów z płynnością finansową banku nie ma problemu ze zwrotem kapitału z lokaty inwestorom. W najgorszym przypadku więc otrzymają oni dokładnie tyle, ile złożyli na depozycie bankowym, bez doliczonych odsetek, deklarowanych w umowie o lokatę terminową.

Podobnym poziomem ryzyka co lokaty charakteryzują się obligacje Skarbu Państwa, ale jest to inwestycja długoterminowa. Inwestor musi liczyć się z tzw. zamrożeniem kapitału na okres kilku lat, nawet 10-ciu. W tym czasie jego pieniądze są „pożyczane” Skarbowi Państwa, który po pewnym czasie wykupuje swoje papiery dłużne, czyli obligacje, wypłacając odsetki od inwestycji swoim wierzycielom.

Znacznie wyższym ryzykiem, ale i wyższym potencjalnie zyskiem z inwestycji charakteryzuje się kupowanie akcji spółek giełdowych, inwestowanie w metale szlachetne, antyki, wina, zboża, minerały czy też w fundusze inwestycyjne. Można wielokrotnie pomnożyć posiadany kapitał inwestorski, jeśli ma się intuicję inwestora i trafnie wytypuje narzędzia inwestycyjne. Zawsze trzeba się przy tym liczyć z ryzykiem utraty części lub całości posiadanego kapitału zainwestowanego w taki sposób.

Można także inwestować na rynku nieruchomości – w mieszkania, domy, grunty czy na przykład w condohotele. W takim rozumieniu condoinwestycje jak najbardziej mogą być nazywane alternatywną formą inwestowania posiadanego kapitału finansowego. Niosą one za sobą wiele korzyści dla inwestora, nie tylko jeśli chodzi o kwestie finansowe.

Nieruchomości w systemie condo

System condo polega na inwestowaniu w condohotele na wynajem, które są oddawane do zarządzania wyspecjalizowanym spółkom. Pierwsze systemy condo były wykorzystywane w Europie już wiele lat temu, jako mieszkania dla ubogich mieszkańców. Dziś całkowicie zmieniły one swoje oblicze. Są przeznaczone dla majętnych lokatorów i kojarzą się z luksusem. Condohotel jest kompleksem hotelowo-mieszkalnym, podzielonym na poszczególne lokale, do których prawo własności nabywają inwestorzy, łącznie z udziałem w częściach wspólnych, które są kontrolowane, utrzymywane i zarządzane przez operatora.

W Stanach Zjednoczonych już od wielu dekad wykorzystywane są tzw. kondominia, czyli odpowiedniki polskich wspólnot mieszkaniowych. Można w nich nabyć prawo własności lokalu mieszkalnego i użytkowania wspólnych części budynku. Inwestycja w condohotele nie oznacza jednak wyłącznie nabycia nieruchomości, ale oddanie jej do wynajmowania osobie prawnej. To ona dba o utrzymanie condohotelu, wraz z częściami wspólnymi w należytym stanie i o znajdowanie najemców na poszczególne lokale w obiekcie. Operator dodatkowo ponosi koszty eksploatacyjne w condohotelu, w tym koszty utrzymania go w czystości, odprowadzania ścieków czy nieczystości komunalnych. Dba o zaoferowanie gościom obiektu dodatkowych atrakcji – znakomitej kuchni w restauracji, zabiegów w spa i wellness, czy w salonie kosmetycznym i fryzjerskim. Właściciele pobierają z tego tytułu zyski w wysokości około 6-10 proc. wartości nieruchomości.

Alternatywna inwestycja

Analitycy rynku nieruchomości uznają, że condoinwestycje są bezpieczniejszą formą lokowania posiadanego kapitału niż gra giełdowa. Nabycie nieruchomości takiej jak condohotel w celach inwestycyjnych pozwala na zakup kompleksowo wyposażonego, luksusowego apartamentu, z jedną, dwoma lub kilkoma sypialniami, z kuchnią, łazienką, a niekiedy również z garażem. Właściciel takiej nieruchomości ma możliwość zatrzymania się w niej na przykład na okres wakacyjny – na dwa tygodnie urlopu z rodziną, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

W systemie condo inwestor staje się właścicielem części hotelu, wraz z innymi osobami inwestującymi w ten sam sposób. Najlepiej taką inwestycję przeprowadzać w lokalizacjach atrakcyjnych dla docelowych najemców – w dużych miastach w Polsce czy też w górach lub na wybrzeżu, gdzie często przyjeżdżają turyści – majętni, z Polski i zza granicy. Condoinwestycję można przeprowadzić z wykorzystaniem własnego kapitału inwestora, w formie gotówki lub też z zastosowaniem kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku. Zabezpieczeniem takiego zobowiązania kredytowego będzie mieszkanie w systemie condo, zaś kredyt będzie raczej niemożliwy do zaciągnięcia, jeśli obiektem inwestycji będzie condohotel.

Jeśli chodzi o zyski, to zależne są one od indywidualnych ustaleń ze spółką zajmującą się zarządzaniem condoinwestycją. Zwykle stopa zwrotu wynosi od kilku do nawet kilkunastu procent, jeśli chodzi o najbardziej luksusowe, położone w korzystnych lokalizacjach condohotele. Operator określa zysk na podstawie wartości nieruchomości i pozostaje on niezależny od tego, czy condohpotel znajdzie najemcę, czy też nie i jak długo w ciągu roku będzie stał pusty. Takie ryzyko braku obłożenia obiektu hotelowo-mieszkaniowego bierze na siebie spółka zarządzająca inwestycją. Inwestor może zarobić jeszcze więcej, dzięki korzystnej umowie z operatorem. Może na przykład nie ponosić żadnych kosztów związanych z wyposażeniem apartamentu, kosztów utrzymania nieruchomości czy kosztów funduszu remontowego, podatku od nieruchomości i gruntowego. Płaci jedynie podatek od dochodu uzyskanego z tytułu condoinwestycji.

Poszukiwanie nowych, alternatywnych metod pomnażania swojego kapitału może okazać się opłacalne dla inwestora, co pokazuje przykład condohoteli. Przy minimalnym ryzyku można zarobić nawet dwu lub trzykrotnie więcej niż na lokacie terminowej oferowanej przez bank.