Co wpływa na negatywną decyzję pożyczki w firmie pozabankowej?

Pożyczki w prywatnych firmach pozabankowych stały się bardzo popularnym sposobem na pozyskiwanie funduszy. Stale rosnące zainteresowanie, przejrzyste zasady i łatwość oraz szybkość brania pożyczek powoduje, że wiele osób swoje kroki kieruje do takich instytucji. Pomimo atrakcyjnych warunków i nieco niższych wymogów, jakie stawiają firmy pożyczkowe, czasami zdarza się, że owe firmy odmawiają udzielania pożyczki. Co zatem wpływa na negatywną decyzję? Jakie elementy są brane pod uwagę, które mogą zadecydować o odmowie udzielenia pożyczki? Odpowiedzi wraz z przydatnymi informacjami — poniżej.

Wymogi prywatnych firm pożyczkowych

Wymogi firm pożyczkowych, które oferują pożyczki, są niższe, niż te stawiane przez banki. Dzieje się tak za sprawą prawa, na podstawie którego udzielana jest pożyczka. Firmy pozabankowe udzielają ich na podstawie prawa cywilnego (a nie prawa bankowego), które nie nakłada takich wymogów weryfikacji i umożliwiają pożyczanie pieniędzy klientom, którzy mają niższą zdolność kredytową. Każda firma pożyczkowa jednak indywidualnie podchodzi do wydawania negatywnych decyzji. Niektóre z nich stosują bardzo restrykcyjne warunki a niektóre wręcz przeciwnie — udzielają pożyczek osobom np. z zadłużeniem. Należy o tym pamiętać. Jeśli otrzymamy odmowę.

Negatywna historia w bazach typu BIK, BIG itp.

Jednym z najczęstszych powodów, dla których firmy pozabankowe udzielają negatywnej odpowiedzi na nasz wniosek, jest figurowanie w bazach takich jak BIK, BIG czy KRD. Baz takich jest kilka i różnią się one między sobą sposobem działania. Głównym jednak ich zadaniem jest umieszczanie dłużników z informacjami o terminie zaległości oraz wysokości zobowiązania. Prywatne firmy pożyczkowe mają dostęp do takich baz. Podczas wysyłania wniosku klient musi wyrazić zgodę na weryfikację np. w BIK lub BIG. Jeśli firma pożyczkowa otrzyma informację, że klient zalega ze spłatą zobowiązań, wydana decyzja odnośnie wniosku będzie prawdopodobnie negatywna.

Na taką odpowiedź, wpływ ma długość przeterminowania oraz wysokość i liczba wierzycieli. Niektóre firmy pożyczkowe udzielają pożyczek osobom z krótkimi przeterminowanymi lub które są dłużne małe sumy. Długie opóźnienie lub dług wobec kilku firm, który jest znaczny, w zdecydowanej większości firm będzie powodem negatywnej decyzji wniosku pożyczkowego.

Porada: Ważnym elementem weryfikacji w bazach jest fakt, że firmy pozabankowe korzystają wymiennie tylko z niektórych rejestrów. Jako dłużnicy nie jesteśmy z automatu wpisywani przez wierzyciela do wszystkich baz. Rodzi to sytuację, że dłużnik może nie figurować np. w KRD pomimo wpisu do BIK. Warto zatem złożyć wniosek pomimo odmowy u innego pożyczkodawcy, który korzysta z innej bazy.

Sytuacja zawodowa i dochody

Tym, co w dużym stopniu wpływa na odmowę udzielenia pożyczki, jest sytuacja zawodowa oraz dochody uzyskiwane przez klienta. Dla firmy pożyczkowej ważne jest, aby dochód był wysoki i stabilny. Powodem, dla którego pożyczka może nie zostać nam przyznana to dochód np. poniżej minimalnej pensji krajowej, tzw. umowy”śmieciowej” (umowa zlecenie umowa o dzieło) oraz długość zatrudnienia (najczęściej poniżej 6 miesięcy). Firmy pozabankowe udzielające pożyczek nie chcą ryzykować, udzielając pieniędzy, osobie, która nie pracuje regularnie, często zmienia pracę, zarabia mało lub istnieje obawa, że straci pracę, gdyż pracuje na umowie “śmieciowej”, którą znacznie łatwiej zerwać.

Informacja: Firmy pożyczkowe nie odmawiają udzielania niskich i średnich pożyczek osobom, które mają niskie dochody, ale uzyskują je z tytułu np. emerytury, renty, świadczenia 500+ czy innych wiarygodnych źródeł.

Wysokość obecnych zobowiązań

We wniosku oprócz sytuacji zawodowej określić musimy nasze zobowiązania. Należą do nich m.in. wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego, wydatki osobiste czy aktualne raty kredytów oraz inne zobowiązania finansowe. Jeśli firma pożyczkowa uzna, że nie pozwolą one na spłatę dodatkowego zobowiązania, odpowie negatywnie na nasz wniosek. Większość ekspertów uważa, że bezpieczna granica, której nie powinniśmy przekraczać to 30% uzyskiwanych dochodów, przeznaczanych na zobowiązania finansowe. Firmy pożyczkowe mają nieco wyższy pułap, ale jeśli większość naszych dochodów jest przeznaczana na utrzymanie rodziny, opłaty, abonamenty czy raty — nie udzieli nam pożyczki.

Błędy podczas wypełniania wniosku

Jednym z częstych i zarazem prozaicznych powodów, dla których otrzymujemy negatywną decyzję pożyczkową, są błędy formalne we wniosku. Literówki, wpisanie błędnych danych lub pomyłki w serii i numerze dowodu osobistego oraz peselu będą bez wątpienia powodem, dla którego nie otrzymamy pożyczki. Warto zatem sprawdzić starannie, czy formularz jest wypełniony dokładnie a po negatywnej decyzji, czy wszystkie dane rzeczywiście pokrywały się z prawdą.

Prawdomówność we wniosku

Jedną z częstych przyczyn negatywnej decyzji jest też prawdomówność klientów we wniosku. Dotyczy ona najczęściej nieujmowania wszystkich zobowiązań kredytowych oraz dochodów. O ile wysokość dochodów do pewnej kwoty jest oświadczeniem, a weryfikacje ich są raczej rzadkie, o tyle niewpisanie wszystkich rat kredytów i pożyczek będzie powodem do odmowy udzielenia pożyczki przez firmy pozabankowe. Mają one możliwość sprawdzenia w rejestrach, jakie kredyty posiadamy oraz informacji na ich temat. Jeśli więc niepodany całej prawdy — firmy pozabankowe z pewnością odmówi nam udzielenia pożyczki. Po więcej informacji zapraszamy na takie strony jak https://www.money24.pl/kategoria/blog-finansowy/. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji ze świata pożyczek pozabankowych i finansów.