Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych inwestorzy zawsze biorą pod uwagę wysokość stopy zwrotu. Określa ona, ile będzie można zarobić w określonym czasookresie, przy założonym poziomie kapitałowym przeznaczonym na inwestycję. Jakie szacunkowe zyski wiążą się z inwestowaniem w zakup condohotelu i z czego one wynikają?

Na czym polega inwestycja?

Condohotel jest to luksusowy, w pełni wyposażony apartament w obiekcie dewelopersko-hotelowym, w którym znajduje się wspólna infrastruktura hotelowa, w skład której może wchodzić recepcja, restauracja, sale konferencyjne i bankietowe, ośrodek SPA i Wellness czy też baseny i centra kosmetyczne. Condohotele można przyrównać do pokojów hotelowych, które kupowane są na własność przez prywatnych inwestorów. Jest to wydatek rzędu co najmniej 200-300 tys. zł. Może być zrealizowany za pieniądze własne inwestora lub z udziałem kredytu bankowego. To drugie rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością poniesienia większego ryzyka inwestycyjnego. W najgorszym przypadku, jeśli inwestycja okaże się nietrafiona, dana osoba będzie musiała z własnych środków finansowych spłacać raty kredytowe do banku.

Tak jednak dzieje się rzadko, o ile inwestor decyduje się na zakup condohotelu w atrakcyjnej lokalizacji i ma możliwość przystąpienia do systemu condohotelu. System ten obejmuje zarządzanie całą inwestycją przez wyspecjalizowaną ku temu spółkę, która staje się operatorem condohotelu.

Inwestycje w condohotele polegają na tym, że inwestor staje się właścicielem pokoju w obiekcie hotelowym, zarządzanym przez wyspecjalizowaną firmę. Taka opcja inwestycyjna jest szczególnie korzystna dla osób, które nie mają czasu, aby samodzielnie zająć się najmem posiadanej nieruchomości, jej utrzymaniem i przeprowadzaniem niezbędnych remontów.

Rentowność inwestycji

Szacuje się, że rentowność inwestycji w condohotel kształtuje się na poziomie 6-10 proc. w skali roku. Jeśli więc apartament jest wart 200 000 zł, można na nim zarobić 12-20 tys. zł rocznie. Od tego trzeba odjąć jeszcze podatek od nieruchomości, jaki zobowiązany jest opłacać właściciel condohotelu oraz podatek dochodowy od zarobku. Być może więc zyski z condohoteli na wynajem nie są tak pokaźne, jak potencjalne zyski z inwestycji giełdowych lub z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ale charakteryzują się dużo większą stabilnością i stałością. Gwarancją zwrotu z inwestycji jest umowa zawierana z operatorem systemu condohoteli. To w jego gestii jest utrzymanie w należytym stanie całego obiektu, łącznie z częściami wspólnymi – hotelowymi, oddanymi do dyspozycji gości. Spółka zarządzająca obiektem zajmuje się znajdowaniem chętnych na wynajem condohotelu, dlatego właściciele poszczególnych apartamentów nie muszą się tym już zajmować. Jeśli nawet operator nie znajdzie najemców na condohotele, sam będzie musiał pokryć koszty braku wynajmu apartamentów, a ich właściciele nie będą na tym stratni.

Większe zyski są w stanie osiągnąć właściciele condohoteli zlokalizowanych w bardzo popularnych pod względem turystycznym miejscowościach wypoczynkowych, zarówno nad morzem, jak i w górach. Przyjeżdża tam wielu turystów, także zagranicznych, poszukujących wysokiego standardu noclegów. Rynek condohoteli jest coraz mocniej rozwinięty, zwłaszcza w dużych miastach, a świadomość możliwości, jakie dają takie obiekty rośnie wśród potencjalnych najemców. Z roku na rok coraz częściej turyści zamiast wynajmować kwaterę prywatną czy zwyczajny pokój w pensjonacie lub w hotelu, będą woleli zdecydować się na luksusowy condohotel o podwyższonym standardzie.

Wynagrodzenie właściciela condohotelu może nie być stałe, ale umowa podpisana z operatorem może zakładać wynagrodzenie zależne w pełni od zarobków całego obiektu oraz od tego, ile rzeczywiście przychodu wygeneruje condohotel z tytułu usług noclegowych.

Dodatkowe zyski

Nie tylko zwrot z inwestycji rozumiany jako pewien procent wartości condohotelu jest zyskiem dla właściciela apartamentu. Korzysta on także z prawa własności do nieruchomości. Po kryzysie w nieruchomościach w 2009 roku obecnie rynek ten zaczyna się powoli, aczkolwiek skutecznie, odbudowywać. Można oczekiwać, że w kolejnych latach wartość nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, w których zwykle mieszczą się condohotele, będzie wyłącznie wzrastać. Już tylko to powoduje, że rośnie rentowność inwestycji w condohotel.

Poza tym, będąc właścicielem apartamentu w górach czy nad morzem, w obiekcie hotelowym, nie trzeba samemu szukać miejsca noclegowego na wakacje czy na ferie zimowe. Można zarezerwować sobie u operatora condohotelu termin, w którym właściciel sam będzie najmował swój apartament, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Inwestycje zagraniczne

Bardziej opłacalne inwestycje w condohotele zlokalizowane są poza granicami Polski, między innymi w krajach Basenu Morza Śródziemnego, czy na Węgrzech. Koszty zakupu condohotelu są zwykle wyższe niż w Polsce i wynoszą około kilkadziesiąt tysięcy euro. Inwestycje te mają większą rentowność niż w naszym kraju. Można na nich zarobić od 4 do kilkunastu procent w skali roku. Dodatkowym zyskiem inwestora może być sprzedaż aparatamentu z zyskiem po kilku latach trwania inwestycji. W wielu przypadkach w umowach z operatorem condohotelu można spotkać się z zapisem, że zobowiązuje się on do odkupienia od właściciela apartamentu po kilku czy kilkunastu latach trwania umowy, nawet za dwukrotność jego pierwotnej ceny. Jest to więc lokata kapitału z dużą stopą zwrotu. Nie tracimy na inwestycji, tylko zyskujemy na niej znacznie więcej, niż na inwestowaniu w obligacje, lokaty terminowe czy metale szlachetne i surowce. Tutaj mamy zapewniony dwukrotny zwrot z inwestycji, czego nikt nam nie zapewni np. w przypadku inwestycji w złoto lub w srebro.

Jeśli inwestor nie dysponuje sumą pozwalającą mu na zakup condohotelu w całości na własność, a nie chce inwestować z kredytem bankowym, w wielu przypadkach ofert zagranicznych może wykupić tylko część udziałów w pokoju. Ryzyko straty jest wówczas niższe, a zyski pozostają na tym samym poziomie.